KTM 690 Duke и KTM 690 Duke R (сравнительный тест)